DEZBATERE: Hotarâre a Guvernului privind modalitatea de acordare a despagubirilor prevazute de Legea vânatorii si a protectiei fondului cinegetic

În temeiul Legii nr. 52 din 21 ianuarie 2003 privind transparența decizională în administratia publică, Ministerul Apelor și Pădurilor a elaborat proiectul de Hotărâre a Guvernului privind modalitatea de acordare a despăgubirilor prevăzute de Legea vânătorii și a protectiei fondului cinegetic nr. 407/2006, cu modificările și completările ulterioare, pe care îl supune dezbaterii publice.

Propuneri, sugestii sau opinii cu privire la proiectul de act normativ supus dezbaterii publice se depun, în scris, la Ministerul Apelor și Pădurilor – Direcția Generală Păduri, B-dul General Gheorghe Magheru nr. 31, sector 1, București, în termen de 10 zile de la postarea acestuia pe site.

Persoana de contact: Dicu Daniel, fax 021/3169765, e-mail: managementcinegetic@gmail.com.

 

Nota de fundamentareHG pagube2017

HG pagube vânat

Anexa 1-HG pagube 2017

Anexa 2-HG pagube 2017

Anexa 3-HG pagube 2017

Anexa 4-HG pagube 2017

Anexa 5-HG pagube 2017

Anexa 6 -HG pagube 2017