CONSULTARE: Hotărâre a Guvernului pentru modificarea Hotărârii Guvernului privind organizarea și funcționarea Ministerului Apelor și Pădurilor

În temeiul Legii nr. 52 / 2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, republicată,  Ministerul Apelor și Pădurilor a elaborat proiectul de Hotărâre a Guvernului pentru modificarea Hotărârii Guvernului privind organizarea și funcționarea Ministerului Apelor și Pădurilor, pe care il supune consultării publice.

Propuneri, sugestii sau opinii cu privire la proiectul de hotarare a Guvernului supus dezbaterii publice se depun, în scris, la Ministerul Apelor și Pădurilor – Direcția Comunicare si Resurse Umane, Calea Plevnei nr. 46-48, sector 1, București, în termen de 10 zile de la postarea acestuia pe site.

Persoana de contact este doamna Mihaela DUMITRU, director adjunct, e-mail: mihaela.dumitru@map.gov.ro, tel 021.316.02.19. int. 187.

 

HG text

Anexa

Nota de fundamentare