DEZBATERE: HG privind trecerea unor mijloace fixe, aflate în administrarea ANAR, din domeniul public al statului în domeniul privat al acestuia

În conformitate cu prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, republicată, Ministerul Apelor și Pădurilor supune dezbaterii publice Proiectul de Hotărâre a Guvernului  privind trecerea unor mijloace fixe, aflate în administrarea Administrației Naționale „Apele Române”, instituție publică aflată în coordonarea Ministerului Apelor și Pădurilor, din domeniul public al statului în domeniul privat al acestuia, în vederea scoaterii din funcțiune, valorificării și casării, după caz, și pentru actualizarea anexei nr. 12 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului.

 

Cetățenii și instituțiile interesate pot transmite opinii/propuneri/sugestii, în termen de 10 de zile de la data publicării pe site, la Ministerul Apelor și Pădurilor – Administrația Națională Apele Române.

 

Persoana de contact este domnul Dorin Avram: dorin.avram@rowater.ro

 

HG trecere in privat casare 2017

 

Anexa_HG_casare_public_2017

 

Nota de fundamentare_martie_2017