DEZBATERE: HG privind stabilirea unor măsuri în vederea finanţării unor proiecte şi programe din domeniul apelor și pădurilor din bugetul Fondului pentru Mediu

În conformitate cu Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, Ministerul Apelor și Pădurilor (MAP) supune dezbaterii publice  proiectul de Hotărâre a Guvernului privind stabilirea unor măsuri în vederea finanţării unor proiecte şi programe din domeniul apelor și pădurilor din bugetul Fondului pentru Mediu.

Afisat de la 27-03-2017     

Cetăţenii şi instituţiile interesate pot transmite opinii/propuneri/sugestii, în termen de 10 de zile de la data publicării (27-03-2017) pe site, la Ministerul Apelor și Pădurilor , Direcţia Generală Investiţii, Achiziţii şi Logistică, telefon: 021 317 4070 int.169, persoană de contact: Eugenia Necea șef serviciu Investiții și Control.


Nota de fundamentare

Proiect HG