DEZBATERE: HG privind sistarea definitivă a lucrărilor ce nu mai sunt necesare a se executa din cadrul obiectivelor de investiţii: Corectarea torentelor din bazinul hidrografic Groposu, Corectarea torentului Valea Beii, Reabilitare drum forestier calamitat Poșaga, Reabilitare drum forestier Monteoru, Reabilitare drum forestier Vulturul, Reabilitare drum forestier Motnău, Corectarea torentului Pârâul Cernatu, Reabilitare drum forestier Repedea-Cârligătura, Corectarea torentelor Pădurea Neagră, Corectarea torentelor Meziad și Refacere drum forestier Vâlsan

În conformitate cu Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, Ministerul Apelor și Pădurilor (MAP) supune dezbaterii Hotărârea Guvernului privind sistarea definitivă a lucrărilor ce nu mai sunt necesare a se executa din cadrul obiectivelor de investiţii: Corectarea torentelor din bazinul hidrografic Groposu, Corectarea torentului Valea Beii, Reabilitare drum forestier calamitat Poșaga, Reabilitare drum forestier Monteoru, Reabilitare drum forestier Vulturul, Reabilitare drum forestier Motnău, Corectarea torentului Pârâul Cernatu, Reabilitare drum forestier Repedea-Cârligătura, Corectarea torentelor Pădurea Neagră, Corectarea torentelor Meziad și Refacere drum forestier Vâlsan.   

 

Cetăţenii şi instituţiile interesate pot transmite opinii/propuneri/sugestii, în termen de 10 de zile de la data publicării (15-06-2017) pe site, la Ministerul Apelor și Pădurilor , Direcţia Generală Investiţii, Achiziţii şi Logistică, telefon: 021 317 4070 int.169, persoană de contact: Eugenia Necea, Director General.

 

Hotărâre sistare lucrari

 

Notă de fundamentare sistare lucrari