DEZBATERE: HG privind  scoaterea din inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului și din administrarea Ministerului Apelor și Pădurilor – Regiei Naționale a Pădurilor – Romsilva a unor bunuri imobile retrocedate, în condițiile legii

Potrivit Legii nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, Ministerul Apelor şi Pădurilor supune consultării publice proiectul de Hotărâre a Guvernului privind scoaterea din inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului și din administrarea Ministerului Apelor și Pădurilor – Regiei Națională a Pădurilor – Romsilva a unor bunuri imobile retrocedate, în condițiile legii.

Cetăţenii şi instituţiile interesate pot transmite opinii/propuneri/sugestii în termen de 10 zile, începând cu data publicării proiectului de act normativ (11.05.2017), persoana de contact doamna Gregorian Daniela, e-mail: daniela.gregorian@rnp.rosilva.ro, fax :021/316.84.28.

 

Nota de fundamentare

Hotarare

Anexa