DEZBATERE: HG privind trecerea unor mijloace fixe, aflate în administrarea Administrației Naționale „Apele Române” prin Administrația Bazinală de Apă Siret, instituție publică aflată în coordonarea Ministerului Apelor și Pădurilor, din domeniul public al statului în domeniul privat al acestuia, în vederea scoaterii din funcțiune, valorificării și casării, după caz, și pentru actualizarea anexei nr. 12 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

În conformitate cu Legea nr. 52/2003, republicată, privind transparența decizională în administrația publică, Ministerul Apelor și Pădurilor (MAP) supune dezbaterii proiectul de Hotărâre de Guvern privind trecerea unor mijloace fixe, aflate în administrarea Administrației Naționale „Apele Române” prin Administrația Bazinală de Apă Siret, instituție publică aflată în coordonarea Ministerului Apelor și Pădurilor, din domeniul public al statului în domeniul privat al acestuia, în vederea scoaterii din funcțiune, valorificării și casării, după caz, și pentru actualizarea anexei nr. 12 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului.

 

Cetățenii și instituțiile int.r.esate pot transmite opinii/propuneri/sugestii/ în termen de 10 zile de la data publicării pe site (08.06.2017) la Ministerul Apelor și pădurilor, Direcția Managementul Resurselor de Apă, persoană de contact director Gheorghe CONSTANTIN, e-mail:  gheorghe.constantin@map.gov.ro, telefon 021/316.61.56.

 

Hotarare

Nota de fundamentare

Anexa