DEZBATERE: HG privind privind  înscrierea unui bun în inventarul centralizat  al  bunurilor din domeniul public  al  statului şi  darea în administrarea Ministerului Apelor şi Pădurilor – Regia Naţională  a  Pădurilor – Romsilva

Potrivit Legii nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, Ministerul Apelor şi Pădurilor supune consultării publice proiectul de Hotărâre a Guvernului privind  înscrierea unui bun în inventarul centralizat  al  bunurilor din domeniul public  al  statului şi  darea în administrarea Ministerului Apelor şi Pădurilor – Regia Naţională  a  Pădurilor – Romsilva.

 

Cetăţenii şi instituţiile interesate pot transmite opinii/propuneri/sugestii în termen de 10 zile, începând cu data publicării proiectului de act normativ (10.05.2017),  persoana de contact doamna Gregorian Daniela, e-mail: daniela.gregorian@rnp.rosilva.ro, fax :021/316.84.28

 

Nota de fundamentare

HG

Anexa