DEZBATERE: HG privind modificarea și completarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al Gărzilor forestiere

Potrivit Legii nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, Ministerul Apelor şi Pădurilor supune consultării publice proiectul de Hotărâre a Guvernului privind modificarea și completarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al Gărzilor forestiere.

 

Cetăţenii şi instituţiile interesate pot transmite opinii/propuneri/sugestii în termen de 10 zile, începând cu data publicării proiectului de act normativ (19.05.2017), la Ministerului Apelor și Pădurilor, Direcţia politici şi strategii în silvicultură persoana de contact doamna Iulia Ivășchescu, e-mail: iulia.ivaschescu@map.gov.ro, fax: 0213169765

 

HG

NOTĂ DE FUNDAMENTARE