DEZBATERE: HG privind modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr. 632/2007 privind aprobarea închirierii unor bunuri, proprietate publică a statului, aflate în administrarea Administraţiei Naţionale “Apele Române”

În conformitate cu Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, Ministerul Apelor și Pădurilor (MAP) supune dezbaterii proiectul de Hotărâre a Guvernului pentru modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr.632/2007 privind aprobarea închirierii unor bunuri, proprietate publică a statului, aflate în administrarea Administraţiei Naţionale “Apele Române”.

 

Cetăţenii şi instituţiile interesate pot transmite opinii/propuneri/sugestii, în termen de 10 de zile de la data publicării (27-04-2017) pe site, la Ministerul Apelor și Pădurilor, Direcţia Managementul Resurselor de Apă, persoană de contact: Gheorghe Constantin, Director – Direcția Managementul Resurselor de Apă, e-mail gheorghe.constantin@map.gov.ro, tel: 0213166156.

 

Hotarare 

Nota de fundamentare