DEZBATERE: HG privind modificarea și completarea HG 930/2005 pentru aprobarea Normelor speciale privind caracterul şi mărimea zonelor de protecţie sanitară şi hidrogeologică

În conformitate cu Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, Ministerul Apelor și Pădurilor (MAP) supune dezbaterii Hotărârea Guvernului privind modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr. 930/2005 pentru aprobarea Normelor speciale privind caracterul şi mărimea zonelor de protecţie sanitară şi hidrogeologică.

 

Cetăţenii şi instituţiile interesate pot transmite opinii/propuneri/sugestii, în termen de 10 de zile de la data publicării pe site, la următoarele persoane de contact:

Gheorghe Constantin: gheorghe.constantin@map.gov.ro

Ruxandra Băleț: ruxandra.balet@map.gov.ro

 


Nota de fundamentare

PROIECT HG

Anexa