DEZBATERE: HG privind înscrierea unui bun în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului şi darea în administrarea Ministerului Apelor şi Pădurilor – Regia Naţională a Pădurilor – Romsilva

În conformitate cu Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, Ministerul Apelor şi Pădurilor (MAP) supune dezbaterii publice proiectul de Hotărâre a Guvernului privind înscrierea unui bun în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului şi darea în administrarea Ministerului Apelor şi Pădurilor – Regia Naţională a Pădurilor – Romsilva

Cetăţenii şi instituţiile interesate pot transmite opinii/propuneri/sugestii in termen de 30 zile, începând cu data publicării proiectului de act normativ, la Ministerului Apelor și Pădurilor, Regia Națională a Pădurilor Romsilva, persoana de contact: doamna Gregorian Daniela, daniela.gregorian@rnp.rosilva.ro


Nota de fundamentare

Proiect HG

ANEXA HG