DEZBATERE: HG privind bugetul Romsilva pe anul 2017

Ministerul Apelor și Pădurilor supune dezbaterii publice proiectul de hotarare privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2017 al Regiei Naţionale a Pădurilor – Romsilva, aflată sub autoritatea Ministerului Apelor şi Pădurilor

 

În conformitate cu Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, Ministerul Mediului, Apelor şi Pădurilor (MMAP) supune dezbaterii publice proiectul de hotarare privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2017 al Regiei Naţionale a Pădurilor – Romsilva, aflată sub autoritatea Ministerului Apelor şi Pădurilor
Cetăţenii şi instituţiile interesate pot transmite opinii/propuneri/sugestii în termen de 10 zile, începând cu data publicării proiectului de act normativ, la Regia Națională  Pădurilor – Romsilva, persoana de contact: doamna Claudia Bălan,    e-mail: caludiabalan@rnp.rosilva.ro , tel/fax 021/3171005, int.1234


Nota de fundamentare

Proiect HG

Anexa HG