DEZBATERE: HG privind aprobarea preţului mediu al unui metru cub de masă lemnoasă pe picior

Potrivit Legii nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, Ministerul Apelor şi Pădurilor supune consultării publice proiectul de Hotărâre a Guvernului pentru aprobarea preţului mediu al unui metru cub de masă lemnoasă pe picior.

 

Cetăţenii şi instituţiile interesate pot transmite opinii/propuneri/sugestii în termen de 10 zile, începând cu data publicării proiectului de act normativ (17.05.2017), la Ministerului Apelor și Pădurilor, Direcţia politici şi strategii în silvicultură, persoana de contact doamna Iulia Ivășchescu, e-mail: iulia.ivaschescu@map.gov.ro, fax: 0213169765.

 

Hotarare

Nota de fundamentare