Dezbatere: HG privind aprobarea plăţii contribuţiei voluntare a României la fondul fiduciar al Organizaţiei Naţiunilor Unite pentru acoperirea cheltuielilor de participare a delegaţiilor insulelor mici în curs de dezvoltare la Conferința ONU la nivel înalt privind sprijinirea implementării Obiectivului de dezvoltare durabilă 14

În conformitate cu Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, Ministerul Apelor și Pădurilor (MAP) supune dezbaterii proiectul de  Hotărâre a Guvernului pentru aprobarea plăţii contribuţiei voluntare a României la fondul fiduciar al Organizaţiei Naţiunilor Unite pentru acoperirea cheltuielilor de participare a delegaţiilor insulelor mici în curs de dezvoltare la Conferința ONU la nivel înalt privind sprijinirea implementării Obiectivului de dezvoltare durabilă 14: conservarea și utilizarea durabilă a oceanelor, mărilor și resurselor marine pentru dezvoltare durabilă, care va avea loc la New York, Statele Unite ale Americii, în perioada 5-9 iunie 2017.

Cetăţenii şi instituţiile interesate pot transmite opinii/propuneri/sugestii, în termen de 10 de zile de la data publicării (15-05-2017) pe site, la Ministerul Apelor și Pădurilor, Directia Afaceri Europene si Relatii Internationale, persoană de contact: Roxana Nicolau,  e-mail:  roxana.nicolau@map.gov.ro, tel 021.316.02.19.

 

HG contributie voluntara

Nota de fundamentare contributie voluntara