DEZBATERE: HG privind aprobarea obiectivului de investiţii “Perdele forestiere de protecție a Autostrăzii A2, judeţul Ilfov, conform O.U.G. nr. 38/2014, poziţiile kilometrice: 12+000-13+600, 21+900-26+550, 28+490-28+690” precum şi a caracteristicilor principale şi a indicatorilor tehnico-economici aferenţi acestuia

În conformitate cu Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, Ministerul Apelor și Pădurilor (MAP) supune dezbaterii Hotărâre a Guvernului privind aprobarea obiectivului de investiţii “Perdele forestiere de protecție a Autostrăzii A2, judeţul Ilfov, conform O.U.G. nr. 38/2014, poziţiile kilometrice: 12+000-13+600, 21+900-26+550, 28+490-28+690” precum şi a caracteristicilor principale şi a indicatorilor tehnico-economici aferenţi acestuia.

 

Afișat de la 13-07-2017    

 

Cetăţenii şi instituţiile interesate pot transmite opinii/propuneri/sugestii, în termen de 10 de zile de la data publicării (13-07-2017) pe site, la Ministerul Apelor și Pădurilor , Direcţia Generală Investiţii, Achiziţii şi Logistică, telefon: 021.316.02.15 int.189, persoană de contact: Eugen-Ionuț Ștefănescu- Consilier superior.

 

Hotarare a Guvernului perdele-A2, Ilfov

Anexa HG perdele-A2, Ilfov

Nota de fundamentare HG perdele A2