DEZBATERE: HG privind aprobarea obiectivului de investiţii „Lucrări de atenuare a viiturilor pe pârâul Dâmbu amonte de municipiul Ploiești, județul Prahova” precum şi a caracteristicilor principale şi a indicatorilor tehnico-economici aferenţi acestuia

În conformitate cu Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, Ministerul Apelor și Pădurilor (MAP) supune dezbaterii Hotărâre a Guvernului privind aprobarea obiectivului de investiţii „Lucrări de atenuare a viiturilor pe pârâul Dâmbu amonte de municipiul Ploiești, județul Prahova” precum şi a caracteristicilor principale şi a indicatorilor tehnico-economici aferenţi acestuia.

Cetăţenii şi instituţiile interesate pot transmite opinii/propuneri/sugestii, în termen de 10 de zile de la data publicării (13-04-2017) pe site, la Ministerul Apelor și Pădurilor , Direcţia Generală Investiţii, Achiziţii şi Logistică, telefon: 021 317 4070 int.169, persoană de contact: Eugenia Necea Sef Serviciu Investiții și Control.

 

Hotarare a Guvernului

Anexa

Nota de fundamentare