DEZBATERE: HG privind aprobarea obiectivului de investiţii „Apărarea împotriva inundațiilor a localității Babadag, județul Tulcea” precum şi a caracteristicilor principale şi a indicatorilor tehnico-economici aferenţi acestuia

În conformitate cu Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, Ministerul Apelor și Pădurilor (MAP) supune dezbaterii publice  proiectul de Hotărâre a Guvernului privind aprobarea obiectivului de investiţii „Apărarea împotriva inundațiilor a localității Babadag, județul Tulcea” precum şi a caracteristicilor principale şi a indicatorilor tehnico-economici aferenţi acestuia.

Cetăţenii şi instituţiile interesate pot transmite opinii/propuneri/sugestii, în termen de 10 de zile de la data publicării (07-04-2017) pe site, la Ministerul Apelor și Pădurilor, Direcţia Generală Investiţii, Achiziţii şi Logistică, telefon: 021 317 4070 int.169, persoană de contact: Eugenia Necea Sef Serviciu Investiții și Control.

 

Hotarare a Guvernului

Nota de fundamentare

Anexa