DEZBATERE: HG privind aprobarea amplasamentului si declansarea procedurilor de expropriere a imobilelor care constituie coridorul de expropriere al lucrarilor de utilitate publica de interes national „Amenajare albie râu Siret la Alexandru Ioan Cuza, judetul Iasi”

În conformitate cu Legea nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, Ministerul Apelor și Pădurilor (MAP) supune dezbaterii publice  proiectul de Hotărâre a Guvernului privind aprobarea amplasamentului și declanșarea procedurilor de expropriere a imobilelor care constituie coridorul de expropriere al lucrărilor de utilitate publică de interes național „Amenajare albie râu Siret la Alexandru Ioan Cuza, judetul Iași” 

Cetățenii și instituțiile interesate pot transmite opinii/propuneri/sugestii, în termen de 10 de zile de la data publicării (05-04-2017) pe site, la Ministerul Apelor și Pădurilor , Direcția Generală Investiții, Achiziții și Logistică, telefon: 021 317 4070 int.169, persoana de contact: Eugenia Necea șef serviciu Investiții și Control.

 

Hotarere a Guvernului

Nota fundamentare

Anexa nr. 2

Anexa nr. 3