DEZBATERE: HG privind actualizarea valorilor de inventar ale unor bunuri din domeniul public  al  statului  aflate în administrarea  Ministerului Apelor şi Pădurilor – Regia  Naţională a Pădurilor – Romsilva, ca urmare a reevaluării

Potrivit Legii nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, Ministerul Apelor şi Pădurilor supune consultării publice proiectul de Hotărâre a Guvernului  privind actualizarea valorilor de inventar ale unor bunuri din domeniul public  al  statului  aflate în administrarea  Ministerului Apelor şi Pădurilor – Regia  Naţională a Pădurilor – Romsilva, ca urmare a reevaluării.
Cetăţenii şi instituţiile interesate pot transmite opinii/propuneri/sugestii în termen de 10 zile, începând cu data publicării proiectului de act normativ (14.07.2017),  persoana de contact doamna Gregorian Daniela, e-mail: daniela.gregorian@rnp.rosilva.ro, fax : 021/316.84.28.

 

Hotărâre a Guvernului

Notă de fundamentare

Anexă