DEZBATERE: HG privind actualizarea valorilor de inventar ale unor bunuri din domeniul public al statului aflate în administrarea Ministerului Apelor şi Pădurilor – Regia Naţională a Pădurilor – Romsilva, ca urmare a reevaluării

În conformitate cu Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, Ministerul Apelor şi Pădurilor (MAP) supune dezbaterii publice proiectul de Hotărâre a Guvernului privind actualizarea valorilor de inventar ale unor bunuri din domeniul public al statului aflate în administrarea Ministerului Apelor şi Pădurilor – Regia Naţională a Pădurilor – Romsilva, ca urmare a reevaluării.

Cetăţenii şi instituţiile interesate pot transmite opinii/propuneri/sugestii in termen de 30 zile, începând cu data publicării proiectului de act normativ, la Ministerului Apelor și Pădurilor, Regia Națională a Pădurilor Romsilva, persoana de contact: doamna Gregorian Daniela, daniela.gregorian@rnp.rosilva.ro


Notă de fundamentare

Proiect de HG

Anexă HG