DEZBATERE: HG privind actualizarea denumirii și valorii de inventar a unui bun imobil aflat în domeniul public al statului și în administrarea Administrației Naționale „Apele Române” prin INHGA, instituție publică aflată în coordonarea MAP și radierea unei părți a acestuia, care a pierit, din inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

În conformitate cu Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, Ministerul Apelor și Pădurilor (MAP) supune dezbaterii proiectul de Hotărâre a Guvernului privind actualizarea denumirii și valorii de inventar a unui bun imobil aflat în domeniul public al statului și în administrarea Administrației Naționale „Apele Române” prin Institutul Național de Hidrologie și Gospodărire a Apelor, instituție publică aflată în coordonarea Ministerului Apelor și Pădurilor, și radierea unei părți a acestuia, care a pierit, din inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului.

 

Cetăţenii şi instituţiile interesate pot transmite opinii/propuneri/sugestii, în termen de 10 de zile de la data publicării (08-05-2017) pe site, la Ministerul Apelor și Pădurilor, Direcţia Managementul Resurselor de Apă, persoană de contact: Gheorghe Constantin, Director – Direcția Managementul Resurselor de Apă, e-mail gheorghe.constantin@map.gov.ro, tel: 0213166156.

 

Hotarare a Guvernului

Nota de fundamentare

Anexa