DEZBATERE: HG pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 185/2011 privind stabilirea unor măsuri în vederea finanțării unor proiecte și programe din bugetul Fondului pentru Mediu

În conformitate cu Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, Ministerul Apelor și Pădurilor (MAP) supune dezbaterii Hotărârea Guvernului pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr.185/2011 privind stabilirea unor măsuri în vederea finanțării unor proiecte și programe din bugetul Fondului pentru Mediu.  

 

Cetăţenii şi instituţiile interesate pot transmite opinii/propuneri/sugestii, în termen de 10 de zile de la data publicării pe site (08-06-2017), la Ministerul Apelor și Pădurilor, Direcţia Generală Investiţii, Achiziţii şi Logistică, telefon: 021 317 4070 int.169, persoană de contact: Eugenia Necea, Director General.

 

Hotarare

Nota de fundamentare