DEZBATERE: HG pentru modificarea HG 20/2017 privind organizarea și funcționarea Ministerului Apelor și Pădurilor

Potrivit Legii nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, Ministerul Apelor şi Pădurilor supune consultării publice proiectul de Hotărâre a Guvernului pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 20/2017 privind organizarea și funcționarea Ministerului Apelor și Pădurilor.

 

Cetăţenii şi instituţiile interesate pot transmite opinii/propuneri/sugestii în termen de 10 zile, începând cu data publicării proiectului de act normativ, la Ministerului Apelor și Pădurilor, Direcţia Comunicare și Resurse Umane, persoana de contact doamna Mihaela Dumitru, e-mail: mihaela.dumitru@map.gov.ro

Nota de fundamentare

Proiect de HG

Anexa