DEZBATERE: HG pentru aprobarea scoaterii definitive din fondul forestier naţional, cu compensare, a terenului în suprafaţă de 5,4734 ha, din care 3,3360 ha proprietate publică a statului iar 2,1374 ha proprietate publică a oraşului Negreşti-Oaş, judeţul Satu Mare, în vederea realizării obiectivului “Amenajare pârtie şi sistem de înzăpezire al pârtiei – zona turistică Luna Şes, jud. Satu Mare”

Potrivit Legii nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, Ministerul Apelor și Pădurilor supune consultării publice proiectul de Hotărâre a Guvernului pentru aprobarea scoaterii definitive din fondul forestier naţional, cu compensare, a terenului în suprafaţă de 5,4734 ha, din care 3,3360 ha proprietate publică a statului iar 2,1374 ha proprietate publică a oraşului Negreşti-Oaş, judeţul Satu Mare, în vederea realizării obiectivului “Amenajare pârtie şi sistem de înzăpezire al pârtiei – zona turistică Luna Şes, jud. Satu Mare”.

 
Cetățenii și instituțiile interesate pot transmite opinii/propuneri/sugestii în termen de 10 zile, începând cu data publicarii proiectului de act normativ (23.05.2017),  persoana de contact domnul Mircea Calotă, e-mail: mircea.calota@map.gov.ro, fax: 021/316.97.65, tel: 021 3174070.

 

HG Luna Ses – apr 2017

NOTĂ DE FUNDAMENTARE – Luna Ses apr 2017