DEZBATERE: HG pentru aprobarea hotărârilor cuprinse în Protocolul Sesiunii a XXVIII-a a Comisiei hidrotehnice româno-ungare, semnat la Mórahalom, Ungaria, la 22 iunie 2017 pentru aplicarea Acordului dintre Guvernul României şi Guvernul Republicii Ungare  privind colaborarea pentru protecţia şi utilizarea durabilă a apelor de frontieră, semnat la Budapesta la 15 septembrie 2003

În conformitate cu Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, Ministerul Apelor și Pădurilor (MAP) supune dezbaterii proiectul de Hotărâre a Guvernului pentru aprobarea hotărârilor cuprinse în Protocolul Sesiunii a XXVIII-a a Comisiei hidrotehnice româno-ungare, semnat la Mórahalom,  Ungaria, la 22 iunie 2017 pentru aplicarea Acordului dintre Guvernul României şi Guvernul Republicii Ungare  privind colaborarea pentru protecţia şi utilizarea durabilă a apelor de frontieră, semnat la Budapesta la 15 septembrie 2003.

 

Cetăţenii şi instituţiile interesate pot transmite opinii/propuneri/sugestii, în termen de 10 de zile de la data publicării (14-07-2017) pe site, la Ministerul Apelor și Pădurilor, Direcţia Managementul Resurselor de Apă, persoană de contact: Anna Roman, consilier superior – Direcția Managementul Resurselor de Apă, e-mail: anna.roman@map.gov.ro, tel: 021.408.9555.

 

Hotarerea Guvernului pentru aprobarea Protocolului Ses XXVIII

Nota de fundamentare aprobare Protocol

Protocolul Sesiunii a XXVIII-a a Comisiei hidrotenice

Anexa nr. 1 la Protocol

Anexa nr. 2 la Protocol

Anexa nr. 3 la Protocol

Anexa nr. 4 la Protocol

Anexa nr. 5 la Protocol

Anexa nr. 6 la Protocol

Anexa nr. 7 la Protocol

Anexa nr. 8 la Protocol

Anexa nr. 9 la Protocol

Anexa nr.10 la Protocol

Anexa nr.11 la Protocol

Anexa nr.12 la Protocol