DEZBATERE: HG pază păduri sub 30 ha

În conformitate cu Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, Ministerul Apelor şi Pădurilor (MAP) supune dezbaterii publice proiectul de hotărâre a Guvernului pentru modificarea și completarea Schemei de ajutor de minimis pentru asigurarea serviciilor silvice pentru fondul forestier proprietate privată a persoanelor juridice și fizice care desfășoară activități economice, dacă suprafaţa proprietăţii forestiere este mai mică sau egală cu 30 ha și a Procedurii pentru asigurarea serviciilor silvice pentru fondul forestier proprietate privată a persoanelor fizice care nu desfășoară activități economice, dacă suprafaţa proprietăţii forestiere este mai mică sau egală cu 30 ha, aprobate prin  Hotărârea Guvernului nr. 864/2016.

Cetăţenii şi instituţiile interesate pot transmite opinii/propuneri/sugestii in termen de 30 zile, începând cu data publicării proiectului de act normativ, la Ministerului Apelor și Pădurilor, Direcţia politici şi strategii în silvicultură, persoana de contact: doamna Ivășchescu Natalia Iulia     e-mail: iulia.ivaschescu@mmediu.ro  tel/fax: 0213169765


Notă de fundamentare

Proiect Hotărâre de Guvern