DEZBATERE: HG foraje piezometrice

În conformitate cu prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, republicată, Ministerul Apelor si Padurilor supune dezbaterii publice Proiectul de Hotarare a Guvernului privind înscrierea unor bunuri imobile constând în foraje piezometrice în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului şi darea acestora în  administrarea Administrației Naționale „Apele Române”, instituție publică aflată în coordonarea Ministerului Apelor şi Pădurilor, pentru Administrațiile Bazinale de Apă Argeș-Vedea, Banat, Buzău-Ialomița, Prut-Bârlad și Someș-Tisa.

Cetățenii și instituțiile interesate pot transmite opinii/propuneri/sugestii, în termen de 10 de zile de la data publicării pe site, la Ministerul Apelor si Padurilor – Administratia Nationala Apele Romane.

Persoana de contact este domnul Dorin Avram: dorin.avram@rowater.ro


Notă de Fundamentare

Proiect Hotarâre de Guvern

Anexa HG