DEZBATERE: Buget ANAR

În conformitate cu prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, republicată, Ministerul Apelor si Padurilor supune dezbaterii publice Proiectul de Hotarare a Guvernului pentru aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2017 al Administratiei Nationale Apele Romane, aflata in coordonarea Ministerului Apelor si Padurilor.

Cetățenii și instituțiile interesate pot transmite opinii/propuneri/sugestii, în termen de 10 de zile de la data publicării pe site, la Ministerul Apelor si Padurilor – Administratia Nationala Apele Romane.

Persoana de contact este:  Maria TONCA,  mail : maria.tonca@rowater.ro


Nota fundamentare

Proiect de Hotarare a Guvernului

 

Anexa 1

Anexa 2