DEZBATERE: HG privind modificarea şi completarea, după caz, a descrierii tehnice și adresei unor bunuri imobile aparţinând domeniului public al statului aflate în administrarea Administraţiei Naţionale “Apele Române”, instituție publică în coordonarea Ministerului Apelor şi Pădurilor, prevăzute în anexa nr. 12 la Hotărârea Guvernului nr. 1705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, ca urmare a efectuării lucrărilor de cadastru şi publicitate imobiliară

În conformitate cu Legea nr.52/2003, republicată, privind transparența decizională în administrația publică, Ministerul apelor și Pădurilor (MAP) supune dezbaterii proiectul de Hotărâre de Guvern privind modificarea şi completarea, după caz, a descrierii tehnice și adresei unor bunuri imobile aparţinând domeniului public al statului aflate în administrarea Administraţiei Naţionale “Apele Române”, instituție publică în coordonarea Ministerului Apelor şi Pădurilor, prevăzute în anexa nr. 12 la Hotărârea Guvernului nr. 1705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, ca urmare a efectuării lucrărilor de cadastru şi publicitate imobiliară.

 

Cetățenii și instituțiile interesate pot transmite opinii/propuneri/sugestii/ în termen de 10 zile de la data publicării pe site la Ministerul Apelor și pădurilor, Direcția Managementul Resurselor de Apă, persoană de contact director Gheorghe CONSTANTIN, e-mail gheorghe.constantin@map.gov.ro, telefon 021/316.61.56.

 

Hotarare

Nota de fundamentare

Anexa