Managing and restoring aquatic Ecological corridors for migratory fish species in the Danube River Basin

 

Cod proiect: DTP2-038-2.3-MEASURES

Proiect co-finantat de Uniunea Europeana (F.E.D.R., I.P.A.)

 

Ministerul Apelor şi Pădurilor din România participă în calitate de partener în proiectul „Managementul şi refacerea coridoarelor ecologice acvatice pentru speciile de pești migratori din bazinul fluviului Dunărea“/ „Managing and restoring aquatic Ecological corridors for migratory fish species in the Danube River Basin” (MEASURES). Partenerul lider este Universitatea de Resurse Naturale și Științele Vieții, Viena (BOKU).

 

Proiectul MEASURES este finanțat prin Programul Transnațional Dunărea, Axa prioritară 2 – Responsabilitatea față de mediu și cultură în Regiunea Dunării, Obiectivul specific 2.3. „Promovarea restaurării și a managementului coridoarelor ecologice“ și are un buget total de 2512931,08 euro.

 

Sturionii și alte specii de pești migratori reprezintă un patrimoniu istoric, economic și natural al bazinului hidrografic al fluviului Dunărea și reprezintă indicatori ai stării ecologice a ecosistemelor acvatice, în special ai funcționalității coridoarelor ecologice. Populațiile acestor pești au suferit puternic din cauza pescuitului excesiv, poluării, distrugerii habitatelor și întreruperii rutelor de migrație. Necesitatea conservării acestora este recunoscută la nivel politic și de management. Fragmentarea habitatului precum și lipsa de cunoștințe cuprinzătoare privind habitatele disponibile pentru peștii migratori și diversitatea genetică împiedică refacerea coridoarelor de migrare, esențiale pentru asigurarea migrării peștilor pe distanțe lungi. Gestionarea transnațională a acestor bio – coridoare precum și acțiunile de restaurare si de susținere a conservării stocurilor de specii native sunt deosebit de necesare.

 

Proiectul reunește 12 parteneri și 12 parteneri asociați din Austria, Ungaria, Bulgaria, Slovenia, Croația, Slovacia, Serbia, Germania, Olanda și România și se va derula pe o perioadă de 36 de luni, respectiv în perioada 01 iunie 2018 – 31 mai 2021.

 

Principalul obiectiv al acestui proiect este îmbunătățirea și protejarea bio-coridoarelor transnaționale pentru peștii migratori din bazinul fluviului Dunărea.

 

Obiectivele specifice ale proiectului sunt:

 

  • – Identificarea și cartografierea habitatelor peștilor migratori;
  • – Dezvoltarea unei strategii armonizate destinate reconectării habitatelor peștilor migratori  în scopul asigurării și restabilirii coridoarelor ecologice esențiale din bazinul fluviului Dunărea, care urmează să fie implementată în politici și planuri de management naționale;
  • – Furnizarea unei strategii pentru conservarea fondului genetic al speciilor de sturioni din bazinul Dunării, inclusiv proiectarea adecvată a facilităților de reproducere.

 

Mai multe informații legate de proiect se pot găsi accesând site-ul proiectului: http://www.interreg-danube.eu/measures.

 

septembrie 2018