Proiectul „Reducerea riscului de inundații prin restaurarea luncii fluviului de-a lungul fluviului Dunărea și a afluenților” – DANUBE FLOODPLAIN, are ca scop promovarea unei abordări comune de toate țările dunărene, privind refacerea capacității de stocare a apei a zonelor inundabile pe toată lungimea fluviului Dunărea, din amonte până în aval, prin reconstrucția ecologică a zonelor inundabile, redarea funcțiilor ecologice ale acestora și maximizarea beneficiilor aduse de aceste ecosisteme.

 

Proiectul „Danube Floodplain”  este finanțat din fondurile Programul INTERREG V-B DANUBE al Uniunii Europene, componenta Programul Transnațional pentru Dunăre (Danube Transnational Programme – DTP) 2014 – 2020, Axa prioritară 2 – Responsabilitatea față de mediu și cultură în Regiunea Dunării, componenta 2.1 – Consolidarea managementului transnaţional al apei și prevenirea riscurilor la inundații și va fi implementat de 18 parteneri și 4 parteneri strategici asociați din domeniul gospodăririi apelor din bazinul Dunării, respectiv de 18 parteneri de proiect și 4 parteneri asociați, reprezentând instituții din domeniul gospodăririi apelor din 10 țări din bazinul Dunării, respectiv din Austria, Bulgaria, Croația, Republica Cehă, Germania, Ungaria, Slovacia, Slovenia, Serbia și România. Coordonarea proiectului se va realiza de România prin Administrația Națională „Apele Române”.

 

Din valoarea totală a proiectului de 3.672.655,88 euro, bugetul alocat Ministerului Apelor și Pădurilor este de 97.292,50 euro din care 85% reprezintă fonduri europene din cadrul Programului Transnațional Dunărea 2014-2020 (82.338,62 euro) și 15% reprezintă cofinanțarea națională, ce va fi asigurată din bugetul de stat aferent Ministerului Apelor și Pădurilor (14.953,99 euro).

 

Perioada de implementare a proiectului este de 30 de luni, respectiv 1 iunie 2018 – 30 noiembrie 2020.

 

 

Cei trei parteneri care participă la proiect din partea României sunt:

 

– Ministerul Apelor și Pădurilor

 

– Administrația Națională „Apele Române”

 

– Institutul Național de Hidrologie și Gospodărire a Apelor

 

Mai multe informații legate de proiect se pot găsi pe pagina web a programului: www.interreg-danube.eu/danube-floodplain