Ordinul nr. 1120/14.10.2019  privind stabilirea unor măsuri de combatere a pestei porcine africane pentru perioada de vânătoare 2019-2020

 

Ordinul nr. 1120 din 14.10.2019 privind stabilirea unor măsuri de combatere a pestei porcine africane

 

Aprobarea cotelor de recoltă pentru specia căprior (Capreolus capreolus) pentru perioada 15 aprilie 2019 – 14 aprilie 2020 și a Ordinului ministrului apelor și pădurilor nr. 673/2019 privind aprobarea cotelor de recoltă pentru unele specii de faună de interes cinegetic, la care vânătoarea este permisă pentru perioada 15 mai 2019 – 14 mai 2020

 

Ordinul 1043 din 23.09.2019 pentru modificarea OM 565 și 673 din 2019

 

 

Ordinul ministrului apelor și pădurilor nr. 673/2019 privind aprobarea cotelor de recoltă pentru unele specii de faună de interes cinegetic, la care vânătoarea este permisă, pentru perioada  15 mai 2019 – 14 mai 2020

 

Ordinul 673 din 13.05.2019 pentru aprobarea cotelor de recoltă
Ordinul privind aprobarea cotelor de recoltă 2019-2020
Anexele 1-6 la Ordinul MAP 2019
Anexa nr. 7

 
 
 
Ordinul ministrului Apelor și Pădurilor nr. 565 / 10.04.2019 privind aprobarea cotelor de recoltă pentru specia căprior (Capreolus capreolus) pentru perioada 15 aprilie 2019 – 14 aprilie 2020

 

Ordinul nr. 565 din 2019 privind aprobarea cotelor de recolta pentru specia caprior
Ordinul MAP nr. 565 din 2019
Anexa la Ordinul 565 din 2019
Anexa la Ordinul 565 din 2019

 
Ordinul ministrului Apelor și Pădurilor nr. 827  din 23.08.2018 privind aprobarea unor măsuri pentru combaterea pestei porcine africane

 

Ordinul nr. 827 privind aprobarea unor masuri pentru combaterea pestei porcine africane

Anexa

 

Ordinul ministrului Apelor și Pădurilor nr. 540 din 15.05.2018 privind aprobarea cotelor de recoltă pentru speciile de faună de interes cinegetic, la care vânătroarea este permisă, pentru perioada 15 mai 2018-14 mai 2019

 

Ordinul 540 din 15.05.2018 aprobare cote de recoltă
Anexele 1-6 la Ordinul 540 din 15.05.2018
Anexa nr. 7

 

Ordinul 405/2018 privind aprobarea cotelor de recoltă pentru specia Căprior (Capreolus capreolus) pentru perioada de vânătoare 01 mai 2018 – 15 februarie 2019

 

Ordinul 405 din 2018 aprobare cote de recolta căprior
Anexa la Ordinul din 2018

 

Ordinul ministrului apelor și pădurilor nr. 428/12.05.2017 privind aprobarea cotelor de recoltă pentru unele specii de faună de interes cinegetic, la care vânătoarea este permisă, pentru perioada de vânătoare mai 2017 – 14 mai 2018

 

Ordin nr. 428 din 12.05.2017 aprobare cote de recolta 2017-2018

Anexa nr. 7

Centralizatoarele Cotelor de recolta 2017

 

Ordinul ministrului apelor și pădurilor nr. 316/2017 privind aprobarea cotelor de recoltă pentru specia Căprior (Capreolus capreolus) pentru perioada de vânătoare 01 mai 2017 -15 februarie 2018 și  Anexa la acesta

 

Ordinul nr. 316 din 217 privind aprobarea cotelor de recolta pentru specia caprior 2017-2018

Anexa la Ordinul nr. 316 din 2017

 

 

Ordinul nr. 719/2016 al ministrului mediului, apelor și pădurilor privind aprobarea cotelor de recoltă pentru specia Căprior (Capreolus capreolus) pentru perioada de vânătoare 2016 – 2017 și Anexa la acesta

 

Ordin nr. 719 aprobare cote de recolta pentru specia caprior 2016-2017

Anexa la OM nr. 719 din 2016

 

 

Ordinul ministrului mediului, apelor și pădurilor nr. 951/2016 privind aprobarea cotelor de recoltă pentru unele specii de faună de interes cinegetic, la care vânarea este permisă, pentru perioada de vânătoare  mai 2016 – 14 mai 2017, și anexele la acesta

 

Ordin nr. 951 aprobare cote de recolta 2016-2017

Centralizatoarele Cotelor de recolta

 

Ordinul ministrului mediului, apelor și pădurilor nr. 1751/12.09.2016 pentru modificarea Ordinului ministrului mediului, apelor și pădurilor nr. 951/19.05.2016 privind aprobarea cotelor de recoltă pentru unele specii de faună de interes cinegetic, la care vânarea este permisă, pentru perioada de vânătoare  mai 2016 – 14 mai 2017.

 

Ordinul nr. 1751 de modificare Ordin 951

Anexe OM nr. 1751din 2016

 

Ordinul ministrului mediului, apelor și pădurilor nr. 1927/05.10.2016 pentru modificarea şi completarea unor acte normative din domeniul cinegetic

 

Ordin 1927 pentru modificarea și completare unor acte normative