CONSULTARE: Strategia Forestieră Națională 2018-2027

Potrivit Legii nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, Ministerul Apelor și Pădurilor supune consultării publice planul/programul: Strategia Forestieră Națională 2018-2027 – prima versiune.

Cetățenii și instituțiile interesate pot transmite opinii/propuneri/sugestii în termen de 10 zile, începând cu data publicării planului/programului: Strategia Forestieră Națională 2018-2027, la Ministerul Apelor și Pădurilor.

Propunerile și observațiile se pot transmite și în format electronic pe adresa de e_mail: iulia.ivaschescu@map.gov.ro și la nr. fax: 021316.97.65.

 

 

Strategia forestiera 2017