CONSULTARE: Regulamentul privind stabilirea locurilor de muncă a categoriilor de personal, mărimea concretă a sporului pentru condiţii de muncă precum şi condiţiile de acordare ale acestuia pentru salariații din cadrul ANAR

În conformitate cu Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, Ministerul Apelor și Pădurilor (MAP) supune dezbaterii proiectul de Hotărâre a Guvernului pentru aprobarea Regulamentului privind stabilirea locurilor de muncă a categoriilor de personal,
mărimea concretă a sporului pentru condiţii de muncă precum şi condiţiile de acordare ale acestuia pentru salariații din cadrul Administrației Naționale ”Apele Române”

 

Cetăţenii şi instituţiile interesate pot transmite opinii/propuneri/sugestii, în termen de 30 de zile lucrătoare de la data publicării pe site, la următoarele coordonate:

 

Ministerul Apelor și Pădurilor, persoană de contact: Mihaela Dumitru, email: mihaela.dumitru@map.gov.ro

 

Administrația Națională ”Apele Române”, persoană de contact: Iulia Damian, email: iulia.damian@rowater.ro.

 


Nota de fundamentare

Proiect HG