CONSULTARE PUBLICĂ INIȚIATĂ DE COMISIA EUROPEANĂ PRIVIND REZULTATELE INTERMEDIARE ALE EVALUĂRII STRATEGIEI UNIUNII EUROPENE CU PRIVIRE LA ADAPTAREA LA EFECTELE SCHIMBĂRILOR CLIMATICE

În data de 7 decembrie 2017 Comisia Europeană a lansat consultarea publică privind rezultatele intermediare ale evaluării strategiei UE referitoare la adaptarea la efectele schimbărilor climatice. Totodată au fost publicate și fișe de țară, specifice fiecărui Stat Membru.

 

Documentele menționate sunt disponibile la următoarea adresă:

https://ec.europa.eu/clima/consultations/evaluation-eus-strategy-adaptation-climate-change_en

 

Consultarea se va încheia în data de 1 martie 2018.

 

Strategia Uniunii Europene privind adaptarea la schimbările climatice a fost adoptată în luna aprilie 2013 și promovează o mai bună coordonare precum și schimbul de informații între statele membre, oferind asigurarea că aspectele ce țin de adaptarea la schimbările climatice sunt abordate în toate politicile relevante ale Uniunii Europene.

 

În acest context, Ministerul Apelor și Pădurilor supune atenției factorilor interesați consultarea publică menționată anterior.


Ministerul Apelor și Pădurilor a fost înființat în baza OUG nr. 1/2017 și a HG nr. 20/2017. Ministerul Apelor şi Pădurilor se organizează şi funcţionează ca organ de specialitate al administraţiei publice centrale, cu personalitate juridică, în subordinea Guvernului și îşi desfăşoară activitatea în domeniile: planificare strategică, managementul fondului forestier şi cinegetic, gospodărirea apelor, hidrologie, hidrogeologie, protecţia, conservarea şi refacerea capitalului natural din domeniul apelor şi pădurilor.