CONSULTARE: PROIECTUL DE ORDIN PRIVIND APROBAREA BUGETULUI DE VENITURI ŞI CHELTUIELI PE ANUL 2018 AL  SC SISTEM EXPLOATARE SISTEM ZONAL PRAHOVA SA

În conformitate cu Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, Ministerul Apelor şi Pădurilor supune consultării publice Proiectul de Ordin privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2018 AL SC SISTEM EXPLOATARE SISTEM ZONAL PRAHOVA SA.
Cetăţenii şi instituţiile interesate pot transmite opinii/propuneri/sugestii in termen de 10 zile, începând cu data publicării proiectului de act normativ (06.03.2018), la Ministerul Apelor și Pădurilor, persoana de contact este doamna Gabriela Hodorog, e-mail: gabriela.hodorog@eszph.ro, tel 0769074769.

 

ORDIN ministru SISTEM ZONAL PRAHOVA
NOTA FUNDAMENTARE BVC 2018
ANEXA1. la nota fundamentare BVC 2018
1-ANEXE BUGET 2018-TRIM
ANEXA1-SCURTA BUGET 2018