CONSULTARE: Proiectul de Ordin privind aprobarea bugetelor de venituri şi cheltuieli pe anul 2018 ale unităţilor cu personalitate juridică ale Regiei Naţionale a Pădurilor – Romsilva

În conformitate cu Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, Ministerul Apelor şi Pădurilor supune consultării publice Proiectul de Ordin privind aprobarea bugetelor de venituri şi cheltuieli pe anul 2018 ale unităţilor cu personalitate juridică ale Regiei Naţionale a Pădurilor – Romsilva prevăzute în anexa nr. 3 la Hotărârea Guvernului nr. 229/2009 privind reorganizarea Regiei Naţionale a Pădurilor- Romsilva şi aprobarea regulamentului de organizare şi funcţionare.

Cetăţenii şi instituţiile interesate pot transmite opinii/propuneri/sugestii in termen de 10 zile, începând cu data publicării proiectului de act normativ (15.02.2018), la Ministerul Apelor și Pădurilor – RNP Romsilva, persoana de contact este doamna Claudia Bălan, e-mail: claudiabalan@rnp.rosilva.ro, tel 0730.653.869.

 

Ordin comun MMP-MMFPS-MFP 2018

Nota de prezentare BVC Parcuri 2018

Centralizare Anexa MOF