CONSULTARE: Proiect de OM pentru modificarea şi completarea Metodologiei de aprobare a depăşirii posibilităţii anuale cu volumul masei lemnoase din arborete afectate de factori biotici şi/sau abiotici

Potrivit Legii nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în
administraţia publică, Ministerul Apelor şi Pădurilor supune consultării
publice proiectul de Ordin pentru modificarea şi completarea Metodologiei
de aprobare a depăşirii posibilităţii anuale cu volumul masei lemnoase
din arborete afectate de factori biotici şi/sau abiotici, aprobată prin
Ordinul ministrului mediului, apelor şi pădurilor nr. 884/2016
Cetăţenii şi instituţiile interesate pot transmite
opinii/propuneri/sugestii în termen de 10 zile, începând cu data
publicării proiectului de act normativ, la Ministerului Apelor și
Pădurilor, Direcţia Generală Păduri, persoana de contact – domnul Vasile
Bercaru, e-mail: vasile.bercaru@map.gov.ro, fax: 021 316 97 65.

 

Referat de aprobare OM modif OM 884_2016

Proiect OM modificare OM 884_2016