CONSULTARE: Proiect de OM pentru aprobarea Regulamentului privind organizarea şi atestarea corpurilor de experţi pentru evaluarea stării de siguranţă în exploatare a digurilor de apărare împotriva inundaţiilor încadrate în categoriile de importanţă A, B, C şi D, NTLH – 073

În conformitate cu Legea nr. 52/2003, republicată privind transparenţa decizională în administraţia publică, Ministerul Apelor şi Pădurilor (MAP) supune dezbaterii proiectul de ordin al ministrului apelor şi pădurilor pentru aprobarea Regulamentului privind organizarea şi atestarea corpurilor de experţi pentru evaluarea stării de siguranţă în exploatare a digurilor de aparare împotriva inundaţiilor încadrate în categoriile de importanţă A, B, C şi D, NTLH – 073.

 

Cetăţenii şi instituţiile interesate pot transmite opinii/propuneri/sugestii, în termen de 10 de zile de la data publicării pe site (03.08.2017), la Ministerul Apelor şi Pădurilor, Direcţia Managementul Riscului la Inundaţii şi Siguranţa Barajelor, e-mail: directiainundatii@gmail.com, persoană de contact: Altan ABDULAMIT, Director adj. – Direcţia Managementul Riscului la inundaţii şi Siguranţa Barajelor, e-mail: altan.abdulamit@map.gov.ro, tel/ fax: 0213116060.

 

OM pt NTLH 073