CONSULTARE: Proiect de OM pentru aprobarea Metodologiei privind evaluarea stării de siguranță a digurilor de aparare impotriva inundatiilor – NTLH-072

În conformitate cu Legea nr. 52/2003, republicată privind transparenţa decizională în administraţia publică, Ministerul Apelor şi Pădurilor (MAP) supune dezbaterii proiectul de ordin al ministrului apelor şi pădurilor pentru aprobarea Metodologiei privind evaluarea stării de siguranță a digurilor de apărare impotriva inundatiilor – NTLH-072.

Cetăţenii şi instituţiile interesate pot transmite opinii/propuneri/sugestii, în termen de 10 de zile de la data publicării pe site (01.08.2017), la Ministerul Apelor şi Pădurilor, Direcţia Managementul Riscului la Inundaţii şi Siguranţa Barajelor, e-mail: directiainundatii@gmail.com, persoană de contact: Altan ABDULAMIT, Director adj. – Direcţia Managementul Riscului la inundaţii şi Siguranţa Barajelor, e-mail: altan.abdulamit@map.gov.ro, tel/ fax: 0213116060.

 

ORDIN pentru aprobarea Metodologiei privind evaluarea stării de siguranță a digurilor NTLH 072