CONSULTARE: Proiect de OG pentru modificarea și completarea OUG nr. 107/2002, privind înfiinţarea Administraţiei Naţionale “Apele Române”

Potrivit Legii nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, Ministerul Apelor şi Pădurilor supune consultării publice proiectul de Ordonanță a Guvernului pentru modificarea și completarea Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 107/2002, privind înfiinţarea Administraţiei Naţionale “Apele Române”.
Cetăţenii şi instituţiile interesate pot transmite opinii/propuneri/sugestii în termen de 10 zile, începând cu data publicării proiectului de act normativ, la Ministerului Apelor și Pădurilor, persoana de contact – domnul Gheorghe Constantin, e-mail: gheorghe.constantin@map.gov.ro.

 

Proiect OG ANAR