CONSULTARE: Proiect de Lege pentru modificarea art. 2 din Legea nr. 175/2015

În conformitate cu Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, Ministerul Apelor şi Pădurilor supune consultării  publice proiectul de Lege pentru modificarea art. 2 din Legea nr. 175/2015 privind ratificarea celui de-al treilea Protocol adiţional dintre Guvernul României şi Guvernul Republicii Moldova, semnat la Chişinău la 10 decembrie 2013, la  Acordul dintre Guvernul României şi Guvernul Republicii Moldova privind implementarea programului de asistenţă tehnică şi financiară în baza unui ajutor financiar nerambursabil în valoare de 100 milioane de euro acordat de România Republicii Moldova, semnat la Bucureşti la 27 aprilie 2010.

 

 

Cetăţenii şi instituţiile interesate pot transmite opinii/propuneri/sugestii in termen de 10 zile, începând cu data publicării proiectului de act normativ, la Ministerului Apelor și Pădurilor, Direcţia Afaceri Europene și Relații Internaționale, persoana de contact: doamna Roxana Nicolau, e-mail: roxana.nicolau@map.gov.ro, tel: 0738.001.920.

 

Expunere de motive

Proiect de Lege