CONSULTARE: Proiect de Hotărâre a Guvernului privind aprobarea obiectivelor de investiţii: “Protecție mal drept braț Borcea, zona Baital KM 48-49+500, comuna Borcea, județul Călărași” și “Combaterea inundațiilor în bazinul hidrografic al râului  Slănic și afluenți, județul Buzău” precum şi a caracteristicilor principale şi a indicatorilor tehnico-economici aferenţi acestora

În conformitate cu Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, Ministerul Apelor și Pădurilor (MAP) supune dezbaterii Hotărâre a Guvernului privind aprobarea obiectivelor de investiţii: “Protecție mal drept braț Borcea, zona Baital KM 48-49+500, comuna Borcea, județul Călărași” și “Combaterea inundațiilor în bazinul hidrografic al râului  Slănic și afluenți, județul Buzău” precum şi a caracteristicilor principale şi a indicatorilor tehnico-economici aferenţi acestora.

 

Cetăţenii şi instituţiile interesate pot transmite opinii/propuneri/sugestii, în termen de 10 de zile de la data publicării (03-08-2017) pe site, la Ministerul Apelor și Pădurilor , Direcţia Generală Investiţii, Achiziţii şi Logistică, telefon: 021.316.02.15 int.189, persoană de contact: Eugen-Ionuț Ștefănescu- Consilier superior.

 

Hotarare a Guvernului Slanic si Borcea la Baital

Nota de Fundamentare HG Slanic si Borcea la Baital

Anexa HG Borcea la Baital

Anexa HG Slanic