CONSULTARE: Proiect de Hotărâre a Guvernului pentru adoptarea Memorandumului de înțelegere între Ministerul Apelor și Pădurilor din  România și Ministerul Resurselor de Apă și Irigațiilor din Republica Arabă Egipt privind cooperarea în domeniul resurselor de apă, semnat la București, la data de 28 iulie 2017

În temeiul Legii nr. 52 din 21 ianuarie 2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, Ministerul Apelor și Pădurilor a elaborat propunerea de Hotărâre a Guvernului pentru adoptarea Memorandumului de înțelegere între Ministerul Apelor și Pădurilor din  România și Ministerul Resurselor de Apă și Irigațiilor din Republica Arabă Egipt privind cooperarea în domeniul resurselor de apă, semnat la București, la data de 28 iulie 2017”, pe care îl supune consultării publice.

Propuneri, sugestii sau opinii cu privire la această propunere de hotarare de Guvern supus dezbaterii publice se depun, în scris, la Ministerul Apelor și Pădurilor – Direcția Afaceri Europene si Relatii Internationale, Calea Plevnei nr. 46-48, sector 1, București, în termen de 10 zile de la postarea acestuia pe site (28.08.2017).

Persoana de contact este doamna Roxana Nicolau, consilier, e-mail: roxana.nicolau@map.gov.ro, tel 0738. 001. 920.

 

HG memo Egipt

Memorandum intelegere Egipt

Nota de fundamentare_HG memo Egipt