Ministerul Apelor și Pădurilor, ca autoritate publică centrală din domeniul apelor, are obligația să implementeze Directiva Cadru – Strategia pentru mediul marin, al cărui scop este atingerea stării ecologice bune în regiunea marină Marea Neagră, până în 2020.

Pentru atingerea acestui deziderat, România, prin Ministerul Apelor și Pădurilor, trebuie să elaboreze programul național de măsuri, care conține măsurile de protecție existente, măsuri de protecție noi și măsurile comune și coordonate cu Bulgaria.

Înainte de a deveni operațional, programul național de măsuri elaborat și propus de către Ministerul Apelor și Pădurilor va fi supus consultării publice.

 

Persoane de contact pentru primirea propuneri/observații:

Gheorghe CONSTANTIN, director DMRA, gheorghe.constantin@map.gov.ro

dr. Otilia Mihail, consilier, otilia.mihail@map.gov.ro


Masuri existente

Masuri noi propuse

 


Ministerul Apelor și Pădurilor a fost înființat în baza OUG nr. 1/2017 și a HG nr. 20/2017. Ministerul Apelor şi Pădurilor se organizează şi funcţionează ca organ de specialitate al administraţiei publice centrale, cu personalitate juridică, în subordinea Guvernului și îşi desfăşoară activitatea în domeniile: planificare strategică, managementul fondului forestier şi cinegetic, gospodărirea apelor, hidrologie, hidrogeologie, protecţia, conservarea şi refacerea capitalului natural din domeniul apelor şi pădurilor.