Consultare: Ordin pentru modificarea și completarea Regulamentului privind atribuirea în gestiune a faunei cinegetice aprobat prin Ordinul ministrului mediului, apelor și pădurilor nr. 2020/2016

În temeiul Legii nr. 52 din 21 ianuarie 2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, Ministerul Apelor și Pădurilor a elaborat proiectul de Ordin pentru modificarea și completarea Regulamentului privind atribuirea în gestiune a faunei cinegetice aprobat prin Ordinul ministrului mediului, apelor și pădurilor nr. 2020/2016, pe care îl supune consultării publice.

 

Propuneri, sugestii sau opinii cu privire la proiectul de act normativ supus dezbaterii publice se depun, în scris, la Ministerul Apelor și Pădurilor – Direcția Generală Păduri, Calea Plevnei nr. 46-48, sector 1, București, în termen de 10 zile de la postarea acestuia pe site (11.08.2017).

Persoana de contact: Dicu Daniel, fax 021/3169765, e-mail: daniel.dicu@map.gov.ro.

 

Anunt

Ordin modificare OM 2020-2017-proiect

Referat de aprobare nr 52290 din 28.07.2017

Anexele 1-4 la proiect OM (A15-18 la regulament)