Consultare: Ordin pentru modificarea și completarea Ordinului nr. 219/2008 pentru aprobarea modelului-cadru al contractului de gestionare a faunei cinegetice de pe suprafaţa fondurilor de vânătoare

În temeiul Legii nr. 52 din 21 ianuarie 2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, Ministerul Apelor și Pădurilor a elaborat proiectul de Ordin pentru modificarea și completarea Ordinului nr. 219/2008 pentru aprobarea modelului-cadru al contractului de gestionare a faunei cinegetice de pe suprafaţa fondurilor de vânătoare, pe care îl supune consultării publice.

 

Propuneri, sugestii sau opinii cu privire la proiectul de act normativ supus dezbaterii publice se depun, în scris, la Ministerul Apelor și Pădurilor – Direcția Generală Păduri, Calea Plevnei nr. 46-48, sector 1, București, în termen de 10 zile de la publicarea acestuia pe site(11.08.2017).

Persoana de contact: Dicu Daniel, fax 021/3169765, e-mail: daniel.dicu@map.gov.ro.

 

Anunt

Referat de aprobare

Ordin modificare OM 219/2008