CONSULTARE – ORDIN al ministrului Ministerului Apelor şi Pădurilor pentru modificarea şi completarea anexelor 1-3 la Ordinul ministrului mediului şi schimbărilor climatice nr. 454/2013, pentru aprobarea instrucţiunilor privind organizarea şi desfăşurarea licitaţiei publice pentru atribuirea contractelor de închiriere a plajei Mării Negre, a Contractului – cadru de închiriere a plajei Mării Negre şi a Listei sectoarelor de plajă libere propuse spre închiriere

Potrivit prevederilor Legii nr. 52/2003, republicată, privind transparenţa decizională în
administraţia publică, Ministerul Apelor şi Pădurilor supune consultării publice proiectul de
ORDIN al ministrului Ministerului Apelor şi Pădurilor pentru modificarea şi completarea
anexelor 1-3 la Ordinul ministrului mediului şi schimbărilor climatice nr. 454/2013, pentru
aprobarea instrucţiunilor privind organizarea şi desfăşurarea licitaţiei publice pentru
atribuirea contractelor de închiriere a plajei Mării Negre, a Contractului – cadru de închiriere
a plajei Mării Negre şi a Listei sectoarelor de plajă libere propuse spre închiriere.

 

Cetățenii și instituțiile interesate pot transmite opinii/propuneri/sugestii în termen de 10 zile, începând cu data publicării pe site a proiectului de act normativ (19.03.2018), la Ministerul Apelor și Pădurilor,  persoana de contact: director Gheorghe Constantin, email  gheorghe.constantin@map.gov.ro.

 

Ordin 454
Referat de aprobare ordin 454
Anexa 3- lista sectoare