CONSULTARE: OM pentru aprobarea armelor de foc, calibrele acestora și categoriilor de muniție care se pot folosi la vânătoare în România

În temeiul Legii nr. 52 din 21 ianuarie 2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, Ministerul Apelor și Pădurilor a elaborat proiectul de Ordin pentru aprobarea armelor de foc, calibrele acestora și categoriilor de muniție care se pot folosi la vânătoare în România, pe care îl supune consultării publice.

Propuneri, sugestii sau opinii cu privire la proiectul de act normativ supus consultării publice se depun, în scris, la Ministerul Apelor și Pădurilor – Direcția Generală Păduri, Calea Plevnei nr. 46-48, sector 1, București, în termen de 10 zile de la postarea acestuia pe site (14.11.2017).

Persoana de contact: Dicu Daniel, fax 021/3169765, e-mail: daniel.dicu@map.gov.ro.

 

Anunt nr. 206339 din 14.11.2017

Referat aprobare nr. 52918 din 09.11.2017

Ordin arme și muniții vânătoare-proiect